Ušla dva Hrvata u avion koji leti do Njujorka. Jedan sedne na sedište do prozora, a drugi u sredinu. Taman pre poletanja na sedište do prolaza pored njih sedi Šešelj. Samo što je izuo cipele i malo se raskomotio, Hrvat pored prozora će:
• Mislim da ću da ustanem da si donesem jednu koka-kolu.
Na to će Šešelj:
• Nema problema,
ja ću ti je doneti da se ne izvlačiš odatle.
Čim je otišao, Hrvat uzme jednu njegovu cipelu i pljune u nju. Kad se Šešelj vratio sa koka-kolom, drugi Hrvat će:
• I ja bih si rado jednu koka-kolu!
Šešelj ode da i njemu donese piće a drugi Hrvat mu odmah pljune u drugu cipelu. Šešelj se vrati sa koka-kolom i tako su svi uživali u letu do Njujorka. Dok je avion sletao u Njujork, Šešelj obuje cipele, shvati šta su ovi uradili i na to će:
• Pa dokle će ovo bre da traje? Ovo neprijateljstvo među nama… ova mržnja… ovo pljuvanje u cipele i pišanje u koka-kolu?