z


Vreme pred Božić i slatkiša u sto varijanti u marketima. Jedna žena oskudno obučena sa 6-7 godišnjom devojčicom bira neku fidu, krilca od kokoške i dve tri sitnice. Dete zagleda svako pakovanje slatkiša i bez da traži ili pita majku vraća na policu iako je dete svesno je situacije.
Pratila sam ih po marketu, ne dugo jer su brzo završili. Stigli smo istovremeno na kasu, slučajno, tačnije namerno i ja sam ih pustila ispred mene. Kada im je kasirka otkucala njihove artikle, rekla sam joj da na isti račun nastavi da kuca i ono što sam ja donela.
Da ne nabrajam šta sve sam pokupila, uglavnom sve ono u šta je devojčica pogledala i zaželela, a nije mogla da sebi priušti, plus celo pile i neke sitnice koje su im sigurna sam ulepšale praznik i bar na trenutak ih učinila sretnom. Devojčica je skoro poletela od sreće, majka se zahvalila, a drhtaj usnica i suze u njenim očima dovoljno su pokazivale kako se osjeća.