Ovo je izuzetno ozbiljno i opasno. Ne ignorišite…
Pogledajte dobro ovu bubu. Zove se “buba-ubica” ili “buba-ljubilica”. Ona je najopasnija buba na svetu.
Ova buba prenosi opasnu bolest koja se zove Američki Tripanosamiasis, koja je smrtonosna što za ljude, što za životinje. Zovu je još i “Čagas”, i ljudi u Teksasu su iskusili na teži način njene posledice. Ove bube ujedom prenose bolest. Hrane se krvlju ljudi ili životinja. Ujedom ostavljaju deo pljuvačke koja je opasna po ljude.
Čagas je tihi ubica, jer većina ljudi ni ne zna da je zaražena sve do poodmakle faze. Kada počne da bude vidljivo, znači da ste već u poodmakloj fazi. Simptomi koji se javljaju su otoci kapaka i anafilaktički šok. On može da izazove gušenje, i u ekstremnijim slučajevima čak i smrt. Prvi simptomi mogu da izgledaju kao da ste dobili grip, kasnije postaje ozbiljnije i mnogo bolnije.
Ako primetite bilo kakve simptome ove vrste, odmah se obratite lekaru i potražite pomoć. Ne gubite vreme ni na šta drugo.
Nalaze se ispod kamenja, u pukotinama u zidovima, ispod tremova, stepeništa, u šumama i generalno svugde u prirodi. Povedite računa kada ste napolju da svojim ljubimcem.
(bloggersarena.com/fokuzz.com)